جزئیات دوره

نام دوره: دوره ورزشی

این کارگاه فلسفه برای کودکان به زبان کودکان و با هدف پرسشگری در کودکان، ایجاد تعقل و تفکر نسبت به موضوعات مختلف و حفظ و بازگویی اندیشه در کودکان برگزار می‌شود. هدف این کارگاه توانمند‌سازی استعدادها به منظور پرورش قدرت تفکر است. همچنین آشنایی با شخصیتهای تاثیر‌گذار در فلسفه امروز به زبان کودکانه رویکرد دیگری است که در کارگاه های کودک فیلسوف دنبال می‌شود. شرط برگزاری دوره: ثبت نام حداقل ۸ نفر است. در غیر این صورت دوره برگزار نشده و هزینه ثبت نام عودت داده خواهد شد.

.

این کارگاه فلسفه برای کودکان به زبان کودکان و با هدف پرسشگری در کودکان، ایجاد تعقل و تفکر

.

این کارگاه فلسفه برای کودکان به زبان کودکان و با هدف پرسشگری در کودکان، ایجاد تعقل و تفکر

.

این کارگاه فلسفه برای کودکان به زبان کودکان و با هدف پرسشگری در کودکان، ایجاد تعقل و تفکر

کل دانشجویان

50

طول دوره

4 جلسه

قیمت دوره

125

کل ترم

12

این کارگاه فلسفه برای کودکان به زبان کودکان و با هدف پرسشگری در کودکان، ایجاد تعقل و تفکر نسبت به موضوعات مختلف و حفظ و بازگویی اندیشه در کودکان برگزار می‌شود. هدف این کارگاه توانمند‌سازی استعدادها به منظور پرورش قدرت تفکر است. همچنین آشنایی با شخصیتهای تاثیر‌گذار در فلسفه امروز به زبان کودکانه رویکرد دیگری است که در کارگاه های کودک فیلسوف دنبال می‌شود.

مدرس

نام مدرس: سانلی بهنود

این کارگاه فلسفه برای کودکان به زبان کودکان و با هدف پرسشگری در کودکان، ایجاد تعقل و تفکر نسبت به موضوعات مختلف و حفظ و بازگویی اندیشه در کودکان برگزار می‌شود. هدف این کارگاه توانمند‌سازی استعدادها به منظور پرورش قدرت تفکر است. همچنین آشنایی با شخصیتهای تاثیر‌گذار در فلسفه امروز به زبان کودکانه رویکرد دیگری است که در کارگاه های کودک فیلسوف دنبال می‌شود.

.

دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان فردوسی تبریز درسال ۱۳۶۹

.

لیسانس فلسفه از دانشگاه تبریز درسال ۱۳۷۳

.

دکتری فلسفه علم و فناوری، گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱.

کل دانشجویان

50

طول دوره

4 جلسه

قیمت دوره

125

کل ترم

12

این کارگاه فلسفه برای کودکان به زبان کودکان و با هدف پرسشگری در کودکان، ایجاد تعقل و تفکر نسبت به موضوعات مختلف و حفظ و بازگویی اندیشه در کودکان برگزار می‌شود. هدف این کارگاه توانمند‌سازی استعدادها به منظور پرورش قدرت تفکر است. همچنین آشنایی با شخصیتهای تاثیر‌گذار در فلسفه امروز به زبان کودکانه رویکرد دیگری است که در کارگاه های کودک فیلسوف دنبال می‌شود. شرط برگزاری دوره: ثبت نام حداقل ۸ نفر است. در غیر این صورت دوره برگزار نشده و هزینه ثبت نام عودت داده خواهد شد.

سمیرا صوفی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

سمیرا صوفی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

افزودن نظر

امتیاز شما: