مهندس محمدرضا خوئی

سیستم اتوماسیون باشگاههای ورزشی
1403-03-29

اشتراک گذاری

نرم افزار یاس مدیریت کلیه امور دانشگاهی

نرم افزار یاس مدیریت کلیه امور دانشگاهی

نرم افزار یاس مدیریت کلیه امور دانشگاهی، سیستمی یكپارچه و چند منظوره جهت هماهنگی تمام قسمت های دانشگاهی می باشد كه كلیه امور دانشگاه را از طریق سیستم می توان بصورت مكانیزه مدیریت نمود. در این سیستم كلیه نیازهای دانشجویی از بدو ورود به دانشگاه تا زمان فارغ التحصیلی لحاظ شده است. در ضمن راهكارهایی برای قسمت های مختلف دانشگاه مانند اساتید و كارمندان در سیستم دیده شده است. معرفی نرم افزارهای دروازه ورودی یاس UAS D90
اتوماسیون خوابگاهی ( کنترل تردد خوابگاه – مدیریت و اسکان خوابگاه)
اتوماسیون کتابخانه
نرم افزار مديريت اموال ( دارائیهای ثابت )
نرم افزار مدیریت درخواست اداری
نرم افزار خدمات رفاهی
نرم افزار نظرسنجی و ارزشیابی اساتید
نرم افزار مدیریت ارسال SMS
نرم افزار سیستم انضباطی
اتوماسیون حضورغیاب کلاسی و امتحانی
نرم افزار مدیریت مالی

دیدگاه ها